Kannada November 2019 Calendar

Kannada November 2019 Calendar

 

ತಿಂಗಳು (Month) ದಿನಾಂಕ(Date) ದಿನಾಂಕ Tithi ಮುಹರ್ಟ್ನಿಂದ ದೂರ (Dur Muhurat) ನಿಷೇಧಗಳು (Varjyam)
ನವೆಂಬರ್ (November) 1/11/2019 ಪಂಚಮಿ Panchami U 8:24 – 9:10 ,1M 12:11 – 12:57 R 8:15 – 9:52
ನವೆಂಬರ್ (November) 2/11/2019 ಶಸ್ತಿ Shashti U 6 :07 – 7:38 U 7:57 – 9:38
ನವೆಂಬರ್ (November) 3/11/2019 ಏಳನೇ Sapthami S 3:58 – 4:43 U 7:41 – 9:25
ನವೆಂಬರ್ (November) 4/11/2019 ಅಷ್ಟಮಿ Ashtami M 12:11 – 12:56 ,M 2:27 – 3:12 U 7:07
ನವೆಂಬರ್ (November) 5/11/2019 ನವಮಿ Navami U 8:25 – 9:10 ,R 10:33 – 11:24 U 7:54 – U 9:41
ನವೆಂಬರ್ (November) 6/11/2019 ನವಮಿ Navami U11:26 – 12:11 M 2:22 – 4:10
ನವೆಂಬರ್ (November) 7/11/2019 ಹತ್ತು Dasami U 9 :55 – 10:40 ,M 2:27 – 3:12 S 4:28 – 6:16
ನವೆಂಬರ್ (November) 8/11/2019 ಏಕಾದಸಿ Ekadasi U 8:26 – 9:11 ,M 12:11 – 12:56 R 10:55 – 12:42
ನವೆಂಬರ್ (November) 9/11/2019 ದ್ವಾಡಸಿ Dwadasi U 6:10 – 7:40 U 4:07 – 5:57
ನವೆಂಬರ್ (November) 10/11/2019 ತ್ರಯೋದಸಿ Thrayodasi S 3 :57 – 4:42
ನವೆಂಬರ್ (November) 11/11/2019 ಚತುರ್ದಾಸಿ Chathurdasi M 12:11 – 12:56,M 2:27 – 3:12 M 3:00 – 4:44
ನವೆಂಬರ್ (November) 12/11/2019 ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ Pournami U 8:27 – 9:12 ,R 10:32 – 11:23 U 7:14
ನವೆಂಬರ್ (November) 13/11/2019 ಪಾಡ್ಯಮಿ Padyami M 11:26 – 12:11 U 9:27 – 11:08,
ನವೆಂಬರ್ (November) 14/11/2019 ವೀಡಿಯೊ Vidiya U 9:57 – 10:42, M 2:27 – 3:12 U 4:31 – 6:09
ನವೆಂಬರ್ (November) 15/11/2019 ಥಡಿಯಾ Thadiya U 8:28 – 9:13,M 12:12 – 12:57
ನವೆಂಬರ್ (November) 16/11/2019 ಚಾವಿತಿ Chavithi U 6:14 – 7:44 U 7:38 – 9:14
ನವೆಂಬರ್ (November) 17/11/2019 ಪಂಚಮಿ Panchami S 3:56 – 4:41 U 11:09 – 12:44
ನವೆಂಬರ್ (November) 18/11/2019 ಶಸ್ತಿ Shashti M 12:12 – 12:57,M 2:27 – 3:12 U 6:49 – 8:23
ನವೆಂಬರ್ (November) 19/11/2019 ಏಳನೇ Sapthami U 8:30 – 9:15,R10:33 – 11:24 U 10:39 –12:11
ನವೆಂಬರ್ (November) 20/11/2019 ಅಷ್ಟಮಿ Ashtami M 11:28 – 12:13 R 3:34 – 5:04
ನವೆಂಬರ್ (November) 21/11/2019 ನವಮಿ Navami U 10:00 – 10:45,M 2:27 – 3:12 R 1:10 – 2:39
ನವೆಂಬರ್ (November) 22/11/2019 ಹತ್ತು Dasami U 08:31 – 9:16 ,M 12:13 – 12:58 R 12:25 – 1:53
ನವೆಂಬರ್ (November) 23/11/2019 ದ್ವಾಡಸಿ Dwadasi U 6 :17 – 7:47 R 10:05 –11:35
ನವೆಂಬರ್ (November) 24/11/2019 ತ್ರಯೋದಸಿ Thrayodasi S 3:56 – 4:40 S 5:58 – 7:27
ನವೆಂಬರ್ (November) 25/11/2019 ಚತುರ್ದಾಸಿ Chathurdasi M 12:15 – 12:59 ,M 2:28 – 3:12 S 4:11 – 5:41
ನವೆಂಬರ್ (November) 26/11/2019 ಅಮಾವಾಸ್ಯ Amavasya U 8:33 – 9:17 ,10:34 – 11:26 M 1:12 – 2:43
ನವೆಂಬರ್ (November) 27/11/2019 ಪಾಡ್ಯಮಿ Padyami U 11:31 – 12:15 M 1:39 – 3:12
ನವೆಂಬರ್ (November) 28/11/2019 ವೀಡಿಯೊ Vidiya U 8:34 – 9:19 ,12:16 – 1:01 S 5:29 – 7:08
ನವೆಂಬರ್ (November) 29/11/2019 ಥಡಿಯಾ Thadiya U 8:34 – 9:19,M 12:16 – 1:01 S 5:29 – 7:08
ನವೆಂಬರ್ (November) 30/11/2019 ಚಾವಿತಿ Chavithi U 6 :22 – 7:51 S 4:25 – 6:03

 

Calendar 2020 Kannada calendar showing months for the year 2020

View 2020 Kannada Calendar with Holidays, Bank Holidays, Festivals list. Free PDF Download Images

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *